Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

1312 ed3f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTehawanka Tehawanka

May 06 2018

Reposted fromFlau Flau viaZircon Zircon

April 25 2018

9527 c9cc 500
Reposted fromtfu tfu viaedhell edhell

April 11 2018

5140 299b 500
Reposted fromtfu tfu viasober sober

April 04 2018

3180 acb8 500
Reposted fromsargon sargon viaedhell edhell

March 27 2018

6227 3ebe 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viainzynier inzynier
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier

March 22 2018

8753 3ea2 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaZircon Zircon

March 19 2018

3481 be91 500
Reposted frompiehus piehus viainzynier inzynier
4317 55b3
Reposted fromsavatage savatage viainzynier inzynier

March 18 2018

Stara mądrość mówi, że kiedy odkryjemy, że koń, na którym jedziemy padł, najlepszym wyjściem jest z niego zsiąść.
Jednak znane są również inne strategie:
1. Kupno mocniejszego bata.
2. Zmiana jeźdźca.
3. Zapewnienia typu "Zawsze jeździliśmy w ten sposób na tym koniu."
4. Zwołanie komisji do zbadania konia.
5. Organizowanie delegacji mających na celu sprawdzenie, jak gdzie indziej jeździ się na martwych koniach.
6. Opracowanie standardów dotyczących jazdy na martwych koniach.
7. Zatrudnienie psychologa mającego przywrócić martwemu koniowi chęć do jazdy.
8. Szkolenie dla pracowników, mające podnieść ich zdolności jeździeckie.
9. Analiza sytuacji martwych koni w dzisiejszym otoczeniu.
10. Zmiana norm, która sprawi, że koń nie zostanie uznany za martwego.
11. Zatrudnienie podwykonawców mających ujeżdżać martwego konia.
12. Zebranie wielu martwych koni dla zwiększenia szybkości.
13. Ogłoszenie, że żaden koń nie jest zbyt martwy.
14. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wydajności konia.
15. Przeprowadzanie analizy rynku mającej wykazać, czy podwykonawcy mogą ujeżdżać tego konia taniej.
16. Kupno produktu mającego sprawić, że martwy koń będzie biegał szybciej.
17. Ogłoszenie, że koń jest teraz: lepszy, tańszy i szybszy.
18. Przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania martwych koni.
19. Dostosowanie wymagań wydajności dla koni.
20. Ogłoszenie, że przy produkcji tego konia, koszt był zmienną egzogeniczną.
21. Uznanie obecnego stanu konia za standard.
22. Awansowanie tego konia na stanowisko kierownicze. 
Reposted fromkitana kitana viaTehawanka Tehawanka
1188 ccf9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTehawanka Tehawanka

March 08 2018

6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viaedhell edhell
8025 ac2e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl